Tag Archives: Fokdoelen

Fokdoelen

Fokken en fokdoelen:

Sinds 2000 fokken wij kleinschalig bengalen. Dit kleinschalige past het best bij ons. In combinatie met ons gezin, werk en reizen kunnen wij op deze manier veel aandacht besteden aan ieder nestje. Het verbeteren van het prachtige ras en het fokken van gezonde, goed gesocialiseerde kittens heeft onze prioriteit.

Wij zijn aanwezig op diverse shows, soms met katten, soms op de Neocat informatiestand van de Bengalen. Het contact met bezoekers en met andere fokkers vinden wij erg belangrijk, we kunnen van elkaar leren en elkaars katten bewonderen.
Wij hebben zelf geen dekkater, maar proberen door goed onderling contact met andere bengalenfokkers en via bengalen forums ieder jaar de juiste kater te vinden.

Bij ieder nest kijken wij welk kitten geschikt is voor de show/fok en of er belangstelling is van andere fokkers. Niet ieder kitten wordt als show/fokdier verkocht, afhankelijk de belangstelling, het uiterlijk en karakter wordt er gekeken welk dier huisdier of show/fokdier wordt.
Het komt regelmatig voor dat een dier wel showkwaliteit is, maar toch als huisdier geplaatst wordt, immers niet alle dieren worden geplaatst in catteries. !
Bij de verkoop van een kitten kijken wij altijd of we het kitten bij de belangstellenden vinden passen en of we het kitten in zijn nieuwe omgeving vinden passen. Niemand heeft “recht” op een kitten mocht er een beschikbaar zijn. Wij houden het recht voor onszelf het kitten te plaatsen daar waar wij het meest geschikt vinden.
Wij brengen het kitten naar zijn nieuwe huis en houden contact. Het kitten mag niet doorverkocht worden zonder goede reden. De koper is altijd verplicht ons eerst te informeren over eventuele herplaatsing. Dit doen wij in het belang van het kitten.

Katers verkopen wij altijd met een castratieverplichting. Als mensen bij ons een huisdier poesje willen kopen maar “misschien” ook een nestje willen fokken, geven wij de volgende overwegingen:

1. Een enkel nestje fokken is ook fokken, je zult dan een poes moeten kopen die geschikt is.
2. Het is niet beter voor je poes om een nestje te krijgen.
3. Niet gecastreerde poezen en katers sproeien meestal. Een kater en poes zullen proberen te ontsnappen.
4. Een regelmatige krolsheid of het gebruik van de pil geeft kans op ziektes, zoals baarmoederontsteking en tumoren.
5. Een nestje kan heel leuk zijn, maar je kunt ook geconfronteerd worden met ziekte of het sterven van kittens. Hierover kun je op het internet genoeg verhalen vinden.
6. Een nestje fokken kost behoorlijk wat geld. Je zult reserves moeten hebben voor onverwachte zaken.
7. Je hebt veel tijd en energie nodig om een nestje te verzorgen en te socialiseren.
8. Er moeten kopers zijn voor de kittens. Je moet afstand van ze kunnen doen. Het fokken is een serieuze zaak
9. Je moet lid worden van een vereniging. En een catterynaam aanvragen. Contacten maken binnen de vereniging, forums bezoeken.
10. Je poes of kater moet een aanvulling, of zelfs een verbetering zijn van de bengalen populatie. Dat betekent dat hij of zij fok- of showkwaliteit moet zijn. Je moet je daarom grondig verdiepen in het ras.
11. Je cattery moet geen “verzameling” van katten worden, als je de castraten houdt omdat je er aan gehecht bent, zul je selectief moeten zijn in de keuze van een kitten.

Een kittenkoper mag ons natuurlijk veel vragen stellen, graag zelfs! De kittens worden verkocht met een TIBCS contract. Dit contract geeft u, als koper,de nodige garanties.
Wij willen niet dat onze Bengalen zonder toezicht buiten komen. Een ren of beschermde tuin of aan de lijn is een goed alternatief.

Prijzen voor een huisdier zijn vanaf 650-750 euro, prijs show/ fokdier afhankelijk van de kwaliteit.

Bengalenfokkers middag 4 september 2005

De tweede middag waarin we als fokkers bij elkaar kwamen om over het Bengalenras te spreken was in Sint Pancras. Aanwezig waren Michael en Kirsten van Lopend Vuur met hun veelbelovende poes Volcania, Frans en Alex van Kaloewha met twee prachtige kittens, Tanya van Boomkatz met superkater Victor, Esther van Chichkamaugu, Suzanne van Mandahara en Dorus en Hannah van Dolce e Macchiato.
We kunnen wel stellen dat ook deze middag weer heel interessant en leerzaam was (en gezellig).
Tweede Fokkersbijeenkomst in Sint Pancras
Twee kittens van cattery Kaloewha
Tanya en Victor van Boomkatz cattery
Volcania van Lopend Vuur cattery
Volcania en Suzanne
Victor van Boomkatz
Kaloewha’s sneeuwbengaal kitten poesje met prachtig patroon
Katertje van Kaloewha, zeer scherp contrast.

Bengalenfokkersmiddag 3 juli 2005

De Bengalenfokkersmiddag werd georganiseerd door Esther (Chichkamaugu), Kirsten (lopend Vuur) en Hannah (Dolce e macchiato).
Een aantal fokkers werd uitgenodigd om al dan niet met een kat te komen. Kisten en Michael van Lopend Vuur stelden hun huis beschikbaar, zij en Irene van Belzen van Batifoleurs lieten ons delen in hun grote deskundigheid op het gebied van de Bengalen.
Diverse katten werden besproken, waarbij gelet werd op vachtpatroon, type en vooral de kop.
Een middag die zeker voor herhaling vatbaar is en hopelijk kan dan iedereen aanwezig zijn.
Irene van Belzen geeft uitleg
Brown Glossy Fur’s Karel
Anita bespreekt kater Karel van Brown Glossy Fur
Morag wordt beoordeeld door Esther
Michael vertelt over het type van een van de Lopend Vuur katten.
Uitleg over type, vacht en kop
Een van de katten van Irene van Belzen
De katten voelden zich prima
Nadat we alle bengalen bekeken hadden, konden we onze kennis nog even testen bij de “on Safaritest”